HİZMETLERİMİZ

Periyodik Muayene ve Ölçüm

İç Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Peryodik Muayenesi

Basınçlı Ekipmanların Peryodik Muayenesi

Elektrik Tesisatı ve Topraklama Peryodik Ölçüm ve Kontrolü