HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

4857 sayılı iş kanunun Değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Denetimleri

Risk Değerlendirmesi

Sağlık Güvenlik Planı

Sağlık Güvenlik Dökümanı

Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası

Güvenlik Raporu

Patlamadan Korunma Dökümanı

 Acil Durum Planı, Kaza Kök Neden Analizi

 İş Yeri İç Yönerge Dökümanları